Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Seksjon for Ortopedisk rehabilitering, Ortopedisk Klinikk

Sykehuset Innlandet, Ottestad

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Sykehuset i Vestfold, Stavern

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

St. Olavs Hospital, Trondheim

Gåskolen – Klinikk for Kliniske Servicefunksjoner, avdeling fysioterapi
Gåskolen – Trøndelag Ortopediske Verksted

Stavanger kommune

Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger

Unicare Fram, Bærum

HVA: Vi tilbyr tilrettelagt treningstilbud gjennom individuell oppfølging med det tverrfaglige teamet. Gruppe-aktiviteter, undervisning, samtaler og veiledning.  Velkommen til oss! Utover kjente rehabiliteringstiltak tilbyr vi intensiv aktivitet/behandling tilpasset ditt funksjonsnivå:…

Sarpsborg kommune

Valaskjold omsorgssenter

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering

HVOR: Bakke ligger 15 km sør for Halden i Østfold fylke. HVA: Rehabiliterings opphold 1. direkte fra sykehus 4-11 uker 2. sekundært opphold 4 uker 3. Ett skritt videre et…

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Fysio- og ergoterapiavdelingen

Unicare Landaasen, Landaasbygda

HVA: Rehabiliteringsopphold på 3 uker, 5 ganger i året, se vår hjemmesider FINANSIERING: Egenandel er 150kr/døgn, frikort HENVISNINGSRUTINE: Vi kan motta henvisninger direkte fra spesialisthelsetjenesten, og via Regional koordinerende enhet…

Oslo universitetssykehus, Aker

Enhet for rehabilitering

Oslo universitetssykehus, Aker

Gåskolen

Sørlandet sykehus, Arendal

HVA: En blokk på 12 ganger hhv høst- og vårsemester. Hver økt er på 2 ½ time en gang pr uke fordelt med ca. 60 min gruppetrening på matte, ca…

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (AFR)