HVA:
En blokk på 12 ganger hhv høst- og vårsemester. Hver økt er på 2 ½ time en gang pr uke fordelt med ca. 60 min gruppetrening på matte, ca 30 min funksjonstrening og 30 min med erfaringsutveksling/faglige temaer/sosialt samvær

FINANSIERING: Tilbudet er rammefinansiert. Ingen egenandeler.

HENVISNINGSRUTINE: Henvisning via intern kontakt med aktuelt medisinsk personale SSHF

Kontaktinfo

Sørlandet Sykehus

Fysioterapi
Sykehusveien 1
4838 Arendal