post@ispo.no

ISPO styret

Rune Nilsen

Styreleder
Ortopediingeniør siden 1991. Avdelingsleder ved Sophies Minde Ortopedi og prosjektkoordinator for Fredkorpset sitt utvekslingsprogram. Tidligere arbeidet i Somalia og Etiopia, samt undervist i Norge og ved The Cambodian School of Prosthetics and Orthotics (CSPO) i Kambodsja.

Anne Lill Haavi Pettersson

Kasserer
Rregnskapsmedarbeider og administrasjonskoordinator ved regnskapsbyrået Cumulus Økonomi AS. Hun har en master i Økonomi og ledelse (2016) som er skrevet på Sophies Minde Ortopedi AS sitt Fredskorpsprosjekt. Hun har tidligere jobbet ved administrasjonen i Sophies Minde Ortopedi AS, og var også ett år ved The Cambodian School of Prosthetics and Orthotics (CSPO) gjennom nevnte Fredskorpsprosjekt. I 2016 og 2017 jobbet hun for Sunnaasstiftelsen som administrasjonskoordinator, en funksjon hun fortsatt innehar i dag.

Kim Erik Hang

Styremedlem
Ortopediingeniør ved Sophies Minde Ortopedi i Oslo. Tidligere undervist ved The Cambodian School of Prosthetics and Orthotics (CSPO) gjennom Fredskorpsprosjektet til Sophies Minde Ortopedi. Utdannet ortopediingeniør ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), samt innehar fri bachelorgrad i media fra Høgskolen i Gjøvik (HiG).

Pia Nolstedt

Nestleder

Anne Berg Breen

Sekretær

Karen Margrethe Ahlsen Alkanger

Styremedlem

Lærke Joo Lindskov

Styremedlem

Øyvind Bernhardsen

Medlemskoordinator