Vårt mål er å bidra til å øke kunnskapsnivået om amputasjonsproblematikk, protese-, ortose- og fottøybehandling. Samt profilere betydningen av tverrfaglig teamarbeid innen behanding, forskning og produksjon. For å sikre at vi når våre mål arrangerer vi kurs og deltar i undervisning.

International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) ble grunnlagt i 1970 som en privat organisasjon basert på frivillig arbeid av flere faggrupper innen helseprofesjonene med fokus på tverrfaglig klinikk og undervisning på internasjonalt nivå.

Les mere om våre mål.