Statutter for tildeling av ISPO Norge stipend

På generalforsamlingen 24.05.12 ble det vedtatt at styret fikk fullmakt til å opprette et ISPO Norge stipend og utforme retningslinjer til dette. Formålet med stipendet er å bidra til fagutvikling innen ISPO sine interesseområder.

Retningslinjer for tildeling

 • ISPO Norge deler ut stipend til medlemmer av ISPO Norge som ønsker faglig utvikling innen ISPO sine interesseområder
 • Søknadsfrist settes til 1. mars og 1. september hvert år.
 • I forkant av søknadsfristene, utlyses stipendene og påminning sendes alle medlemmene på e-post.
 • Generalforsamlingen vedtar sum for stipend, i henhold til budsjettet.
 • Søknadene kan omfatte fagutviklingsprosjekt, kurs, seminarer, hospitering og utgifter i forbindelse med dette. Fagutviklingsprosjekt vil bli prioritert.
 • Søknadene legges fram og blir behandlet av styret ved første møte etter søknadsfrist, og stipendet utbetales.
 • Styre kan særstille noen formål foran andre ut i fra faglige kriterier og grad av relevans innen ISPO sine interesseområder. Stipendmidlene behøver ikke fordeles likt mellom ISPO sine ulike interesseområder.
 • Oversikt over tildelte stipend skal følge styrets årsberetning.
 • Den som mottar stipend forplikter seg til å sende en kort rapport (minimum 1 A4 side) om aktiviteten/prosjektet/kursets formål, innhold, utbytte etter avvikling. Rapporten leveres elektronisk og denne publiseres på ISPO Norge sin hjemmeside.
 • Stipend søkes på eget skjema. Dette lastes ned fra ISPO Norge sin hjemmeside.
 • Dersom aktiviteten ikke gjennomføres, må dette meddeles styret så snart som mulig
 • Søknaden og rapport sendes: stipend@ispo.no

 Godkjent av ISPO Norge styret april 2019

Last ned: Søknadskjema

Stipendtildelinger:

2023

 • Midler til feltarbeid og bachelorskriving i Kambodsja
  • Julie Meisfjord, ortopediingeniørstudent ved OsloMet – les rapport

2022

 • «Protesebruk, MOBilitet og Funksjonsevne» (ProMob)
  • Vegar Hjermundrud – stipendiat OsloMet, Institutt for ergoterapi og ortopedingeniørfag tilsluttet forskningsgruppe «Kliniske intervensjoner og Assisterende teknologi»
  • Reisemidler for datainnsamling
 • ISPO Norge kurs: «Rehabilitering, habilitering og ortosebehandling for barnehender»les rapport
  • Lillian Forbord Williams, ortopediingeniør v/Sophies Minde Ortopedi
  • Dekking av kursavgift

2020

 • «The effect of ankle-foot orthosis and orthotic
  alignment on walking performance in children and adolescents with cerebral palsy» 

  • Vera Heggenhougen og Gunveig Berge, ortopediingeniører ved TOV
 • «Pasient Sentrert Rehabilitering av Protesebrukere»
  • Mirjam Mellema, stipendiat ved Oslo Met

2016

2015

 • Masteroppgave: «Cross-cultural adaptation of the Locomotor Capabilities»
  • Hilde Sand Dagfinrud, University of Strathclyde
  • Reisemidler for datainnsamling
 • fNIRS Workshop, Berlin – les rapport
  • Jette Schack, deltaker i forskningsgruppe HiOA
  • Dekking av reise

2013

 • Masteroppgave: «Inter-rater reliabilitet av den norske versjonen av The Amputee Mobility Predictor» – les rapport
  • Øyvind Bernhardsen, Universitetet i Tromsø
  • Innkjøp av audiovisuelt utstyr og oversettelse av test fra norsk til engelsk

2012-2013

 • Masteroppgave: Vurdering av uleddet AFO-design til pasienter med spastisk spissfot etter slag – les rapport
  • Anne Helene Kulia, University of Strathclyde
  • Reisemidler for deltakere i prosjektet og for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med teoristudiene