Hvorfor bli medlem i ISPO?

 • Mulighet for faglig involvering og kontakt med andre med samme eller lignende virke og interesser.
 • Tilgang på informasjon om «best practice» i alle deler av fagområdet, samt forskning, utdanning og faglige tjenester.
 • Gir de beste muligheter til å bidra til å forme fremtidens aktiviteter på fagområdet, både nasjonalt og internasjonalt.

Medlemsfordeler

 • Prosthetics and Orthotics InternationalFritt abonnement på foreningens tidsskrift «POI – Prosthetics and Orthotics International», den mest anerkjente faglige publikasjonen innen fagområdet. Utgis seks ganger i året.
 • Fri eller redusert registreringsavgift* på ISPO arrangementer: kongresser, workshops, seminarer og andre faglige aktiviteter. Den utvilsomt viktigste konferansen er ISPO sin verdenskongress som arrangeres hvert andre år.
 • Tilgang til ISPO sin læringsplattform ISPOLearn – hvor man finner kurs og fagfellesvurderte «case studies
 • Mulighet for aktiv deltagelse i fokusgrupper:
  ISPO Special Interest Groups
 • ISPO sitt eUPDATE nyhetsbrev som kommer ca. hver andre måned, vil holde deg oppdatert på pågående og kommende ISPO aktiviteter

Medlemspriser

Medlemsprisene er justert i forhold til lavinntektsland og høyinntektsland, prisene i Norge:

 • Ordinært medlemsskap 120 euro
 • Studentmedlemsskap 45 euro

Hvordan søke medlemskap?

Fyll ut innmeldingsskjemaet:

Innmelding via ISPO International

Merk at innmeldinger gjelder ut kalenderåret man melder seg inn.


Medlemsskapstyper som ikke tegnes via ISPO International lenken ovenfor, men gjøres opp direkte med ISPO Norge:

 • Bedriftsmedlemsskap 7200 kr
 • Institusjonsmedlemsskap 3600 kr – non-profitt, f.eks universitet, høyskoler og klinikker ved sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner

* Vær oppmerksom på at ved bedrifts- og institusjonsmedlemskap er det maks én (1) person som kan delta på ISPO-seminarer og kongresser til redusert pris.