Hvorfor bli medlem i ISPO?

  • Mulighet for faglig involvering og kontakt med andre med samme eller lignende virke og interesser.
  • Tilgang på informasjon om «best practice» i alle deler av fagområdet, samt forskning, utdanning og faglige tjenester.
  • Gir de beste muligheter til å bidra til å forme fremtidens aktiviteter på fagområdet, både nasjonalt og internasjonalt.

Medlemsfordeler

  • Prosthetics and Orthotics InternationalFritt abonnement på foreningens tidsskrift «Prosthetics and Orthotics International», den mest anerkjente faglige publikasjonen innen fagområdet.
  • Redusert registreringsavgift* på ISPO arrangementer: kongresser, workshops, seminarer og andre faglige aktiviteter. Den utvilsomt viktigste konferansen er ISPO sin verdenskongress som arrangeres hvert andre år.

Medlemspriser

Medlemsprisene er justert i forhold til lavinntektsland og høyinntektsland, prisene i Norge:

  • Ordinært medlemsskap 1200 kr
  • Studentmedlemsskap 450 kr
  • Bedriftsmedlemsskap 7200 kr
  • Institusjonsmedlemsskap 3600 kr – non-profitt, f.eks universitet, høyskoler og klinikker ved sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner

Hvordan søke medlemskap?

Fyll ut innmeldingsskjemaet:

Innmelding via ISPO International

Merk at innmeldinger gjelder ut kalenderåret man melder seg inn.

* Vær oppmerksom på at ved bedrifts- og institusjonsmedlemskap er det maks én (1) person som kan delta på ISPO-seminarer og kongresser til redusert pris.