Bakgrunn

International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) ble grunnlagt som en privat organisasjon basert på frivillig arbeid fra tverrfaglige faggrupper i helseprofesjonene. ISPO bidrar innen alle områder forbundet med protese- og ortosebehandling, rehabilitering og ingeniørvirksomhet.

Hensikt og Funksjon

Fremme kvalitetsbehandling og utdanning av fagfolk til beste for brukere. For å oppnå dette virker ISPO som en internasjonal, upartisk, ikke-politisk, koordinerende, sammenlignende og rådgivende organisasjon.

Verdensomspennende

Medlemmer av ISPO inkluderer fagpersoner som kirurger, ortopediingeniører, fysioterapeuter, ergoterapeuter, teknikere, sykepleiere, rehabiliteringsingeniører og barneleger. ISPO har i dag ca. 3000 medlemmer fordelt på 90 land.

Nasjonale medlemsforeninger

Nasjonale foreninger er etablert i 35 land. En nasjonal medlemsorganisasjon må ha minst 5 medlemmer for søke ISPO International om medlemsskap. Nasjonale foreninger har  representasjon i ISPO International Committee.

  • Utdanningssymposia
  • Oppdatering av læreplaner
  • Material- og produkt-evaluering og klassifisering
  • Konsensuskonferanser

Utdanning

Utdanning og opplæring er ISPO sitt viktigste virkeområde.

ISPO  har utarbeidet og publisert hensiktsmessige læreplaner for Ortopediingeniører (Orthotists and Prosthetists) under betegnelsen ISPO Category I Professional. Tilsvarende er det utarbeidet læreplaner for  teknikere under betegnelsen  ISPO Category II Professional for fagpersoner som arbeider i lavinntekstland.

Informasjonsutveksling og formidling oppnås gjennom å arrangere verdenskongresser, instruksjonskurs, workshops, konferanser og publikasjoner.

Tjenester

ISPO bidrar med ekspertise til områder det er fastlagt behov for utvikling av protese- og ortosetjenestene.

ISPO Godkjenning av utdanninger

På forespørsel vil ISPO kunne godkjenne utdanninger til Category I og II nivå etter evaluering av inntakskrav, læreinnhold, kvalitative og administrative prosedyrer. Utdanningene reevalueres etter 3 år før videre godkjenning blir gitt.

Standardisering

ISPO vil samle og anbefale standarder som styrer de relevante fagprofesjoners praksisfelt. Retningslinjer utvikles gjennom utdanningssymposia, oppdatering av læreplaner og gjennom material- og produkt-  evaluering og klassifisering