HVA:
Gåskole ukentlig. En gruppe for yngre aktive brukere.

Hovedmål: At pasienten skal bli komfortabel med protesen og oppnå optimal gangfunksjon.

Tiltak: Å trene spesifikt på ulike delfunksjoner i gangsyklus.
Tirsdag kl. 12.00-13.00
Onsdag kl. 13.30-15.00 
Tirsdag/ Onsdag – Et avtalt enkeltstående treningstilbud til amputert og respektiv kommunefysioterapeut.

FINANSIERING:
Ingen egenandel for trening. Egenandel transport.

HENVISNING:
Henvisning fra helsepersonell. Aktuelle deltakere eller andre kan kontakte Gåskolen direkte og brukerne blir innkalt til undersøkelse/vurdering. Deltakere må selv ordne transport.

Kontaktinfo

Gåskolen – Klinikk for Kliniske Servicefunksjoner avdeling fysioterapi

72 57 13 10

kliniskservice@stolav.no

St Olav Hospital
7006 Trondheim

Ingrid Solhjem

Kontaktperson
72 82 64 58