Hva:
Bydekkende rehabiliteringsopphold, primær rehabilitering.

Finansiering:
Egenandel 142 kr/døgn

Henvisningsrutine:
Lege på sykehus, fastlege eller koordinator/Helse- og sosialkontor sender henvendelse til sentral koordinator i kommunen som tildeler rehabiliteringsopphold i sykehjem.

Web.side: www.stavanger.kommune.no
Link: http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_20941/index.html

Kontaktinfo

Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger
Rehabiliteringsavdelingen
Bergåsveien 13
4016 Stavanger

Bryndis Gudbrandsdottir

Avdelingssykepleier
51906525

Lene F. Willumsen

Fysioterapeut
51906527