HVA:
Spesialisert rehabiliteringsavdeling for amputerte.

Daglig oppfølging av tverrfaglig team – individuelt og i grupper.

Teamet består av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og ortopediingeniør. Andre faggrupper hentes inn etter behov. Tett daglig samarbeid med ortopedifirmaer.

Lengde på opphold vil vurderes individuelt, men som generell regel:

  • 3-5 uker for nyamputerte og nye protesebrukere
  • 2-3 uker for sekundæropphold/oppfølging

FINANSIERING:
Offentlig finansiert sykehusavdeling. Ingen egenandel ved rehabiliteringsopphold. Poliklinikk med legekonsultasjon – vanlig poliklinikk takst.

HENVISNINGSRUTINE:
Henvisninger sendes fra behandlende lege på sykehus, eller via fastlege.

Kontaktinfo

55977040 (ekspedisjon)

ot.rehab@helse-bergen.no

Haukeland Universitetssjukehus, Seksjon for Ortopedisk rehabilitering, Postboks 1400, 5021 Bergen