HVA:
Rehabiliteringsopphold for pasienter som er blitt benamputert. Varighet vurderes individuelt. Tilbudet gjelder både til pasienter som nylig har gjennomgått amputasjon og til de som har senfølger eller komplikasjoner etter tidligere amputasjoner.

FINANSIERING:
Ingen egenandel.

HENVISNINGSRUTINE: Alle klinikker i Oslo universitetssykehus kan henvise til enhet for rehabilitering. Fastlege eller tilsynslege på sykehjem kan også henvise. Hovedregelen er at pasienter vurderes av et behandlingsteam før inntak.

WEB:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/pasient/behandlinger/tverrfaglig-rehabilitering-for-voksne-med-benamputasjon

Kontaktinfo

Oslo universitetssykehus, Aker

Geriatrisk avdeling. Enhet for rehabilitering.
Tverrfaglig poliklinikk for benamputerte.
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Enhetsleder

22894454

Sekretær

22894223

Fysioterapeut

99272093