HVA:
Rehabiliteringsopphold på 3 uker, 5 ganger i året, se vår hjemmesider

FINANSIERING:
Egenandel er 150kr/døgn, frikort

HENVISNINGSRUTINE:
Vi kan motta henvisninger direkte fra spesialisthelsetjenesten, og via Regional koordinerende enhet Sunnaas fra fastleger og andre henvisende instanser. Link til henvisningsrutiner: https://unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-rehabiliteringstilbud/henvisning-fra-fastlege-eller-sykehus/

WEB:
www.unicare.no/landaasen

Kontaktinfo

Unicare Landaasen

61124100 - hverdager 08:00-15:30

inntakskontoret.landaasen@unicare.no

Landaasvegen 747
2861 Landaasbygda