HVA:
Primær- og sekundær proteserehabilitering i tett samarbeid med ortopedisk verksted, 2-3 ukers gåskole i sommerhalvåret med fokus på intensiv og funksjonell trening med protese i gruppe, samt amputasjonspoliklinikk med forvurderinger og kontroll/oppfølging (også på Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik).

FINANSIERING:
Offentlig finansiert sykehusavdeling. Ingen egenandel ved innleggelse. Poliklinikk med legekonsultasjon har vanlig poliklinikktakst.

HENVISNINGSRUTINE:
Legehenvisning sendes avdelingen, enten fra ortopedisk avdeling eller fastlege.  Fastleger kan søke direkte (utenom SER).

Ved spørsmål om inntak kontaktes inntakskoordinator. Ved spørsmål om innhold i tilbudet kontaktes fysio- eller ergoterapeut.

WEB:
http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss_/avdelinger_/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering—ottestad_/Sider/enhet.aspx

Kontaktinfo

Sykehuset Innlandet HF

Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering
Jørgen Jensens vei 7
2312 Ottestad

Marit L. Magnussen

Inntakskoordinator
625 58 412 / 468 28 268

Anette P. Schmitz

Ergoterapeut
625 58 440

Heidi M. Pedersen

Fysioterapeut
625 58 443