Mål for oppholdet:
Få tilpasset protese og lære å anvende denne.

Oppholdets varighet:
Oppholdet er individuelt tilpasset.

Primæropphold:
Protesetilpasning
Trening i bruk av protese
Hverdagsaktiviteter – hvordan mestre nytt funksjonsnivå
Hvis behov tilbys 2 ukers reopphold. Dette er oppfølging av første opphold. Fokuset under oppholdet avhenger av dine erfaringer hjemme.
Alle pasienter får tilbud om oppfølgingssamtale på poliklinikk etter første opphold, gjerne sammen med pårørende.

Innhold:
Oppholdet består av individuell trening, gruppetrening og tilpasning av protese og hjelpemidler. Du vil møte andre benamputerte under oppholdet her.
Du vil møte et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og idrettspedagog.
Teamet utvides med ortopediingeniør, sosionom og eventuelt psykologspesialist.

Vi tilpasser eventuelle hjelpemidler og samarbeider med ortopedisk verksted.

Søknad (skal være med):
Behandlende sykehuslege eller fastlege sende søknad til:
Sykehuset i Vestfold
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Kontaktinfo

Kysthospitalveien 61
3294 Stavern

Grete Tveiten

Spesialfysioterapeut
33134079

Hanne G. Steen

33134030