ISPO Norge har mottatt henvendelse fra NITO Ortopedi:

Kostbare komponenter i benproteser

Der kommer stadig nye, mer avanserte og mer kostbare proteseløsninger på markedet. NAV sitt regelverk for hvem som skal få tilbud om særlig kostbare løsninger er uklart formulert. Det er stor forskjell på hvordan regelverket tolkes, og dermed hvilke pasienter som får hvilke løsninger.

Fagnettverket NITO Ortopedi (tidligere Norske Ortopediingeniøres Forening) ønsker å påvirke, og i høyere grad spesifisere, retningslinjene for bruken av kostbare komponenter i benproteser.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe på 3 erfarne ortopediingeniører for å utarbeide et forslag til bedre retningslinjer.

Vi ønsker å komme i kontakt med representanter for andre faggrupper, som kunne tenke seg å bidra i arbeidet.

Vi ser for oss en relativ liten arbeidsgruppe på 5-6 personer med ortopedi ingeniør, rekvirent og fysioterapeut, som i dialog med NAV og brukerorganisasjoner utarbeider et foreløpig forslag. Utkast til retningslinjer kommer ut på «høring» blant NITO Ortopedi sine medlemmer og andre interessenter i løpet av høsten 2016.

Ideelt sett skulle retningslinjene innarbeides i NAV sitt regelverk, men det er ikke opp til oss å bestemme. Retningslinjer for norske ortopediingeniører i regi av fagnettverket NITO Ortopedi, vil sannsynligvis bringe oss et langt stykke på vei mot en bedre og mer ensartet tilnærming til bruken av kostbare komponenter i benproteser.

Fagpersonale som har lyst å bidra i arbeidet, kan henvende seg til undertegnede snarest:

Utlysningsdokument:

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: