Vi er svært takknemlige for opplevelsene og erfaringene utvekslingen i Kambodsja har gitt oss, og ønsker å rette en ekstra takk til ISPO for deres bidrag som gjorde gjennomføringen av oppholdet enklere for oss.

Våren 2023 reiste mine to medstudenter, Emilie Storm Stiland og Andrea Rydland Karlsen, og jeg, Julie Meisfjord, til Phnom Penh i Kambodsja for å utføre feltarbeid samtidig som vi skrev bacheloroppgavene våre. Feltarbeidet var i regi av Exceed Worldwide, som både driver ortopediingeniør-utdanningen og tre rehabiliteringsklinikker i Kambodsja, med Phearsa Thor som kontaktperson. Målet med utvekslingen var å få innblikk i hvordan yrket vårt praktiseres i et land med helt andre forutsetninger enn Norge. Her er en liten rapport fra oppholdet vårt i Phnom Penh.

Avreisen fra Norge var 5. mars 2023, like før bachelorskrivingen startet. Da bachelorskrivingen tok opp mye tid, foregikk feltarbeidet én dag i uka under oppholdet. Feltarbeidet var variert, med blant annet observasjon av pasientmøter, utreiseklinikk, besøk av andre ulike klinikker og institusjoner, og arrangement med studentene ved ortopediingeniør-utdanningen i Kambodsja.

Hos Exceed Worldwide er det ingen kostnader for tjenestene for pasientene, så de får de ortopediske hjelpemidlene gratis. Pasientene vi møtte var i hovedsak personer som hadde fått amputert benet. De vanligste amputasjonsårsakene er diabetes, landminer og trafikkulykker. ICRC’s polypropylen-teknologi blir benyttet under fremstillingen av hjelpemidlene. For å nå ut til personer som bor på landsbygda kjører Exceed Worldwide ut til landlige strøk for å informere personer som trenger tjenestene deres. Vi fikk lov til å være med på én av disse utreiseklinikkene, hvor vi kjørte mot grensen til Vietnam. Vi stoppet ved et tempel, hvor det hadde samlet seg et par mennesker som hadde behov for ulike hjelpemidler. Noe som var overraskende for oss var at flere av dem som trolig kunne hatt nytte av protese eller ortose heller ønsket å motta krykker.

Vi fikk besøke et barnehjem som lå like ved Exceed Worldwide i Phnom Penh. Barnehjemmet heter National Borey for Infants and Children, og tar imot barn med funksjonsnedsettelser som har blitt forlatt av foreldrene. Vi møtte barna som bodde der mens vi ble vist rundt. Mange av disse barna var pasienter ved klinikken til Exceed Worldwide. Dette besøket ga sterkt inntrykk.

Fra venstre: direktøren ved barnehjemmet Thor Peou, meg, Andrea og Emilie

Vi besøkte også en rehabiliteringsklinikk i Kampong Speu, som er naboprovinsen til Phnom Penh. Vi fikk dermed et litt større innblikk i hvordan ortopediingeniører jobber i Kambodsja ved å få se hvordan rehabiliteringen fungerer utenfor hovedstaden. Også ved denne klinikken var tjenestene gratis for pasientene.

Gipsrommet til rehabiliteringsklinikken i Kampong Speu

Vi hadde stort utbytte av utvekslingen. Det var svært interessant å finne både likheter og forskjeller i hvordan ortopediingeniører jobber i Kambodsja sammenlignet med Norge. Selv om produksjonsmetodene, materialene og komponentene skilte seg fra hva vi er vant med i Norge, var måltakning, gipstakning, modellering og vurderingene som ble gjort underveis svært gjenkjennelig og lærerikt å være vitne til.  Under oppholdet fortalte vi litt om hvordan ortopediingeniører jobber i Norge til studentene i Kambodsja. Dette gjorde oss bevisste på hvor privilegerte vi er i Norge. Oppholdet ga oss innsikt i hvilke utfordringer pasientene i Kambodsja kan møte. Et eksempel er det å ta seg fri for å komme til klinikken, da dette gjør at de ikke får inntekt de timene eller dagene de er borte fra jobb. Ofte har pasienten også med et familiemedlem. Dermed taper både pasient og familiemedlemmet inntekt. Det kan også være en utfordring for pasientene å komme seg til klinikken, særlig for de som bor på landet. Sist men ikke minst var det svært lærerikt å oppleve en ny kultur. Det er helt klart en erfaring vi har vokst på!

Andrea, Emilie og meg med studentene ved ortopediingeniør-utdanningen i Kambodsja

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: