ISPO Norge har mottatt henvendelse fra NITO Ortopedi: Kostbare komponenter i benproteser Der kommer stadig nye, mer avanserte og mer kostbare proteseløsninger på markedet. NAV sitt regelverk for hvem som skal få tilbud om særlig kostbare løsninger er uklart formulert. Det er stor forskjell på hvordan regelverket tolkes, og dermed hvilke pasienter som får hvilke…

Den aller første norske retningslinjen som omhandler rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ble publisert 30.03.16 Tittelen er: «Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge» og lenken er: Nasjonal retningslinje for rehabilitering etter overekstremitetsamputasjon Målet med retningslinjen er å sikre alle overekstremitetsamputerte i Norge enhetlig rehabilitering i tråd med beste praksis, og…

16-20. november ble det holdt korsettkurs for tredjeårsstudentene på CSPO. Det tredje og siste året av skolegangen på CSPO består først og fremst av klinisk arbeid, der kravet er at hver student skal ta mål til, tilpasse og utlevere 27 ortopediske hjelpemidler. 16-20. november ble det holdt korsettkurs for tredjeårsstudentene på CSPO. Kullet har 14…

Praktisk seminar i Kambodsja 8.-9. oktober under twinningsprosjektet med ISPO Kambodsja I Kambodsja er de aller fleste amputerte crusamputert. Denne informasjon ga grunnlaget for ISPO Norge sitt Twinningsprosjekt. Vi i styret vurderte derfor å presentere ett legghylsedesign med praktisk trening av kursdeltakere. Deltakere var CSPO lærere, kliniske medarbeider fra CSPO og fra OT senteret i landet….

Jeg fikk i april 2015 tildelt stipend fra ISPO for å dekke utgifter i forbindelse med deltakelse på en workshop i Berlin om fNIRS som målemetode. Jeg er med i Forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og Medisinsk teknologi (KiM) ved Fakultet for Helsefag, HiOA. Her har man nylig anskaffet fNIRS utstyr. Terje Gjøvaag, Peyman Mirtaheri samt Evin…

Sammen dro Ina Dybvig, Ortopediingeniør, og Stine Dybvig til Prey Veng i Kambodsja 26.12-28.12 for å delta på KHAPO, den årlige konferansen til ortopediingeniørene i Kambodsja. Formålet med turen var å holde to innlegg på konferansen og utveksle erfaringer med de lokale ingeniørene. Det første innlegget omhandlet trykksår i forfoten hos diabetespasienter og hvordan vi…

Photos and presentation slides from the ISPOs Autumn Seminar: «The Foot in Diabetes – Rehabilitation, Prosthetic & Orthotic Management», are now available.

Dear Mr Nilsen, Please find attached a letter from the ISPO Election Officer Terry Supan with regard to your nomination to the ISPO International Executive Board 2015. We remain at your disposal in case of any questions. With kind regards Giulia Dear Mr Nilsen, Thank you very much for having submitted your nomination to the…

The ISPO World Congress 2015 Scientific Committee has decided to extend the deadline to receive proposals for instructional courses and symposia in view of the 15th ISPO World Congress (22-25 June 2015, Lyon (France)) to September 30, 2014. Can you make sure to circulate the information to your members and the wider local community? Guidelines…

In 2009 a partnership between four institutions in four different countries – Malawi, Tanzania, Cambodia and Norway. Together they are creating opportunities and building capacity within the field of physical rehabilitation in Africa, Asia and Norway, first of all for people with disabilities but also for health care professionals.

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: