STIPENDIATSTILLING ved OsloMet – Storbyuniversitetet

Pasientsentrerte og digitaliserte helsetjenester vil få gradvis større innvirkning på norsk helsevesen. Det er derfor et voksende behov for å lære opp helsepersonell, ingeniører og designere i å samarbeide på et tverrfaglig og komplekst felt hvor helse og naturvitenskapelige fagfelt utfyller hverandre. På bakgrunn av dette skal det rekrutteres til sammen fire stipendiatstillinger til PACER prosjektet ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Mer informasjon om dette prosjektet kan finnes her: https://blogg.hioa.no/bevlab/2017/10/25/pacer-project/

Hovedmålet med PACER prosjektet er å utvikle et pasient-sentrert rehabiliteringsprogram slik at framtidige pasienter få personlig og optimalisert rehabilitering i et eget tempo. De fire stipendiatstillingene i prosjektet skal dekke ulike forskningsområder:

  1. Utvikling av protokoller, samt testing og måling av mobilitet og funksjonsevne hos ben-amputerte protesebrukere
  2. Utvikling og bygging av «flate» og «hierarkiske» kunstig intelligens (AI) modeller for å forenkle og forklare innsamlede pasientdata
  3. Bruke maskininnlæringsteknikker for å lage en enhet for tilbakemelding av forløp av pasientrehabilitering på nettet
  4. Anvende brukerdesign for å bedre møte pasienters daglige behov

I prosjekt 1 skal det ansettes en PhD kandidat som i hovedsak skal utvikle protokoller for testing og måling av mobilitet og funksjonsevne hos ben-amputerte protesebrukere. Kandidaten skal benytte en rekke sensorer og instrumenter for registering av bl.a. aktivitetsdata samt fysiologiske og biomekaniske målinger. I tillegg skal kandidaten benytte utvalgte selvrapporteringsskjema for evaluering av protesemobilitet, funksjonsevne og psykososial tilpasning til protesebruk. Eksempel på slike skjema er Prosthetic Limb Users Survey on Mobility (PLUS-M), The Amputee Mobility Predictor (AMP) og Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales-Revised (TAPES-R). Kandidaten vil ha utstrakt kontakt med protesebrukere og må kunne beherske Norsk språk både skriftlig og muntlig.

Kandidaten i prosjekt 1 skal jobbe i team sammen med de andre stipendiatene i PACER prosjektet. Stillingen er primært en tre-årig stipendiatstilling finansiert av NFR, men med mulighet for forlengelse til fire år med 25% undervisningsplikt. Kvalifikasjonskrav er utdanning som fysioterapeut eller ortopediingeniør med påbygning av mastergrad (120 ECTS). Kandidaten må ha kjennskap til testprotokoller og målemetoder som benyttes innenfor rehabilitering av protesebrukere. Kandidaten bør ha klinisk erfaring med amputasjonspasienter. Arbeidssted er Oslo.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Last ned denne siden som PDF: STIPENDIATSTILLING VED OsloMet

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: