Siden 1927 har vi hjulpet mennesker til økt frihet. Frihet til bevegelse og frihet til i større grad å kunne bestemme over egne liv. I snart 100 år har vi vært ledende innenfor fagfeltet ortopedi, og vi har ledet og fulgt utviklingen gjennom mange trinn.

Ortopediingeniør

Vi søker etter ortopediingeniør til vår avdeling i Drammen. Stillingen innebærer å arbeide klinisk med ortopediske hjelpemidler av høy kvalitet innen rehabilitering/habilitering. Stillingene innebærer også klinikkdeltakelse ved våre eksterne klinikker ved sykehusene i Vestre Viken hvor ortopediingeniørene jobber i tverrfaglige team.

Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, konkurransedyktig lønn, god tjenestepensjonsordning, samt mulighet til faglig oppdatering og utvikling. Søker må beherske et skandinavisk språk, samt inneha god muntlig og skriftlig formuleringsevne.

For nærmere opplysninger om stillingene kontakt regionsleder
Anne Katrine Hjermann, tlf. +47 982 25 412 / e-post: anne.hjermann@sophiesminde.no

Søknad og CV sendes til rannveig.strom@sophiesminde.no innen 12.10.2020.

ISPO Norge tilbyr utlysning av stillingsannonse

Lenke til annonsene legges ut på nett- og Facebook siden.
Pris for utlysning: kr 8.000 – ta kontakt på post@ispo.no

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: