Ved Avdeling for Smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus pågår det nå rekruttering til en behandlingsstudie for personer med smerter etter benamputasjon.
Ønsker du å delta? Ta kontakt med PhD-stipendiat Nadine Farnes på nafarn@ous-hf.no eller ring avdelingen på telefon 23026161

Informasjon om studien finnes her:
https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/smerte-etter-benamputasjon-og-magnetisme

BrainStim_poster_3
© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: