ISPO Norge har inngått samarbeid med de andre nordiske ISPO-landene om at medlemmer innen norden får delta på hverandres seminarer til medlemsspris. 

Velkommen på Generalforsamlingen som finner sted på Ortopediteknikk. Se vedlagte innkalling samt årsmeldingen for ISPO Norge. Påsken nærmer seg, jeg vil derfor ønske alle  en riktig god påske.  Håper vi…

Styrets beretning for virksomheten i 2013 Etter valget på den ordinære generalforsamlingen 15 . april 2013 fikk styret følgende sammensetning: Leder: Jo Glømmi Bergmann (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år…

Jo måtte til slutt gi opp kampen mot sykdommen og sovnet stille inn 24. januar. 
En kreativ, raus og engasjert mann som vil bli savnet.

World Confederation for Physical Therapy (WCPT) har nylig opprettet ett eget nettverk for fysioterapeuter som jobber med mennesker med amputasjon: WCPT Network for Amputee rehabilitation (AR).

ISPO International sine hjemmesider tilbyr en omfattende oversikt over kommende kurs, seminarer og kongresser ISPO international ISPO – Verdenskongresser.. ISPO – Kurs.. ISPO – Andre arrangement..

Presentasjoner fra kurset kan nå lastes ned fra Sophies Minde Ortopedi sine hjemmesider

Fra 4. februar til 7. februar ble ISPO verdenskongress arrangert i Hyderabad/India.

Page 4 of 4 1 2 3 4
© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: