ISPO Norge har inngått samarbeid med de andre nordiske ISPO-landene om at medlemmer innen norden får delta på hverandres seminarer til medlemsspris. 

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: