Jo ble utdannet som ortopediingeniør med spesialiteten ortopedisk fottøy, ved den gang Statens Høgskole i Ortopediteknikk, i 1991. Han utdannet seg senere i spesialiteten proteser/ortoser ved Hälsohögskolan i Jönköping.

Han har satt sine spor blant kollegaer, pasienter og studenter gjennom sine mange jobber som ortopediingeniør. Han jobbet på Sun Chris, var klinikkleder ved Sophies Minde Ortopediske Verksted og avdelingsleder ortopedisk verksted, Ullevål Sykehus. Var lærer ved ortopediingeniørutdanningen og startet til slutt sitt eget firma/verksted.

Faglig utvikling innen ortopediingeniørfaget var en sterk og drivende kraft for yrkesutøveren Jo. Han engasjerte seg aktivt i bistandsarbeid, spesielt ved utdanningen i Tanzania. Siden 2009 var han president i ISPO Norge, hvor han førte faget videre også på den internasjonale arena, gjennom kongresser og samarbeidspartnere.

Samarbeidet med Jo bar preg av at han møtte deg «ansikt til ansikt» og lyttet. Han var engasjert og hadde vidsyn, så muligheter. Familien var sentral i Jo sitt liv og han snakket varmt om dem.

Vi kommer til å savne Jo, hans faglighet, raushet og vennskap.

Våre tanker går til Eilén, Dina og Eline.


ISPO Norge og tidligere kollegaer

 Jo Glømmi Bergmann (1964 - 2014)


Jo Glømmi Bergmann (1964 – 2014)

«Så føre vinden
deg av sted
når minnet ditt e lyst i fred.
Det finnes trøst,
det fins ei havn
for kver ein savna, kvert et navn.»

Tekst: Øyvind Staveland og Ingvar Hovland. Sangen var valgt til Jo sin begravelse, 7. februar.

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: