Ved Avdeling for Smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus pågår det nå rekruttering til en behandlingsstudie for personer med smerter etter benamputasjon. Ønsker du å delta? Ta kontakt med PhD-stipendiat Nadine Farnes…

Fagdag om «benamputasjon» Vi som jobber med amputasjon er spredt over hele landet – fagdagen gir en unik mulighet til komme sammen for å utveksle erfaringer og få faglig påfyll….

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: