STIPENDIATSTILLING ved OsloMet – Storbyuniversitetet Pasientsentrerte og digitaliserte helsetjenester vil få gradvis større innvirkning på norsk helsevesen. Det er derfor et voksende behov for å lære opp helsepersonell, ingeniører og…

ISPO Norway President Rune Nilsen held a Guest Lecture at the annual Congress of Cambodian Association of Prosthetists and Orthotists

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: