Jo måtte til slutt gi opp kampen mot sykdommen og sovnet stille inn 24. januar. 
En kreativ, raus og engasjert mann som vil bli savnet.

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: