kambodsja_august_09_056

Foto: Rune Nilsen

ISPO har en pågående studie for å undersøke kvaliteten på de ISPO-godkjente skolene. Dette gjøres ved å se på kvaliteten til ortopediske hjelpemidler levert av nyutdannete ortopediingeniører. Prosjektet støttes fra Leahy War Victum Fund i USAID. Det har til nå vært kvalitetsstudier gjennomført i Dar-es-Salaam og Namibia for ortopediingeniører utdannet på TATCOT, i Laos for CSPO (Kambodsja), i Nepal for Mobility India, i Colombia for University of Don Bosco i El Salvador og nylig i Kambodsja også for CSPO. En er i øyeblikket under gjennomføring i Vietnam for Vietcot.

Community Based Rehabilitation og Outreachprogrammer har i de senere år blitt en av de viktigste tiltak i forhold til å sikre rehabiliteringstilbud til fattige i sør. I forbindelse med ovennevnte kvalitetsundersøkelsen gjøres en parallellstudie i forhold til i hvilken grad Community Rehabilitation Workers er i stand til å henvise pasienter til ortopediske verksteder korrekt. Det vil si evne til å identifisere når det er nødvendig å sette i gang et tiltak i form av reparasjon eller nytt hjelpemiddel.

Steen Jensen, styrer av Leahy War Victim Fund og prosjektansatt i ISPO, leder undersøkelsene. Steen Jensen har jobbet for og i samarbeid med ISPO International siden Knut Jansens dager, initiativtageren til ISPO International.

Rune Nilsen er medlemskoordinator i ISPO-Norge og jobber til daglig som avdelingsleder på Aker for Sophies Minde Ortopedi AS. Han var blant annet med å starte opp skolen som er i Kambodsja, CSPO, og har bistått i flere studier angående kvalitet på ortopediske hjelpemiddel og komponenter brukt i utviklingsland.

ISPO bistår også WHO i gjennomføringen av en livskvalitetsundersøkelse hos brukere av ortopediske hjelpemiddel.

Rapporter og artikler fra studiene vil mest sannsynlig bli presentert i forbindelse med verdenskongressen i Leipzig mai 2010.