post@ispo.no

ISPO styret

Rune Nilsen

Styreleder
Ortopediingeniør siden 1991. Avdelingsleder ved Sophies Minde Ortopedi og prosjektkoordinator for Fredkorpset sitt utvekslingsprogram. Tidligere arbeidet i Somalia og Etiopia, samt undervist i Norge og ved The Cambodian School of Prosthetics and Orthotics (CSPO) i Kambodsja.

Jette Shack

Nestleder & medlemskoordinator
Spesialfysioterapeut. Utdannet i Danmark i 1992. Jobber på Rehabiliteringsavdelingen på Oslo Universitetssykehus- Aker, med personer som er benamputert. Har ansvar for «gåskolen» og innehar en mastergrad i Rehabilitering ved Høgskolen i Oslo (2010).

Sissel Braut

Sekretær
Ortopediingeniør fra Statens Høgskole i Ortopediteknikk 1991 - jobber som teamleder med voksen-ortoser ved Ortopediteknikk AS i Oslo.

Harald Steen

Styremedlem
Harald Steen MD/PhD is an orthopaedic consultant and a research scientist at Oslo University Hospital, Rikshospitalet. He is also professor of clinical biomechanics at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Harald is head of the Orthopaedic Department's Biomechanics laboratory which is involved with various experimental and clinical projects. During the years 2003-2010 he was co-editor in the Acta Orthopaedica journal. Harald has been supervising various PhD candidates with backgrounds from medicine, biophysics and physiotherapy, and he has made multiple scientific papers and presentations on orthopaedic problems. His main interest is orthopaedic reconstructive surgery with focus on clinical research through measurements of strain, forces and load-share in patients with external fixators, in addition to radiostereometric (RSA) monitoring of callotases, arthrodiatases and physiodeses.

Andreas Huck

Kasserer
Ortopediingeniør siden 1995. Jobber med benproteser ved Sophies Minde. Jobbet i bransjen siden 1981. Tidligere drevet ortopedisk virksomhet i Tyskland. Utdannet som ortopediteknikker (1984), „Meister im Orthopädiemechaniker – und Bandagistenhandwerk„ (1995), bedriftsøkonom (2004), Off. godkjent norsk ortopediingeniør (2007). Undervist i Norge og ved TATCOT, Tanzania.

Kim Erik Hang

Styremedlem
Ortopediingeniør ved Sophies Minde Ortopedi i Oslo. Tidligere undervist ved The Cambodian School of Prosthetics and Orthotics (CSPO) gjennom Fredskorpsprosjektet til Sophies Minde Ortopedi. Utdannet ortopediingeniør ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), samt innehar fri bachelorgrad i media fra Høgskolen i Gjøvik (HiG).