Fagdag om «benamputasjon» Vi som jobber med amputasjon er spredt over hele landet – fagdagen gir en unik mulighet til komme sammen for å utveksle erfaringer og få faglig påfyll….

STIPENDIATSTILLING ved OsloMet – Storbyuniversitetet Pasientsentrerte og digitaliserte helsetjenester vil få gradvis større innvirkning på norsk helsevesen. Det er derfor et voksende behov for å lære opp helsepersonell, ingeniører og…

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: