Vänner inom ortopedtekniken i Skandinavien. Svensk Ortopedteknisk Förening inbjuder härmed till vår första webbaserade Föreläsning/Utbildning: onsdag den 10 februari kl.16.30-17.45. Idén till utbildningen har vi fått i samband med att…

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: