HVA:
Rehabiliteringsopphold på 3 uker, 5 ganger i året, se vår hjemmesider

FINANSIERING:
Egenandel 128 kr/døgn,  frikort

HENVISNINGSRUTINE:
Lege på sykehus eller fastlege sender søknad til RKE: Regional Koordinerende Enhet, Sunnaas sykehus. Henvisende instans spesifiserer rehabiliteringsbehovet i søknaden. Legespesialist kan sende søknaden direkte til inntakskontoret ved Landaasen.

WEB:
www.landaasen.no

Kontaktinfo

Gåskolen Landaasen Rehabiliteringssenter

post@landaasen.no

Fysikalsk avdeling
Landaasvegen 747
2861 Landaasbygda

Ariana Balsam

61124300