Newspaper Style

[pre]

Photos and presentation slides from the ISPOs Autumn Seminar: “The Foot in Diabetes – Rehabilitation, Prosthetic & Orthotic Management”, are now available.

Dear Mr Nilsen, Please find attached a letter from the ISPO Election Officer Terry Supan…

The ISPO World Congress 2015 Scientific Committee has decided to extend the deadline to receive…

In 2009 a partnership between four institutions in four different countries – Malawi, Tanzania, Cambodia and Norway. Together they are creating opportunities and building capacity within the field of physical rehabilitation in Africa, Asia and Norway, first of all for people with disabilities but also for health care professionals.

ISPO Norge har inngått samarbeid med de andre nordiske ISPO-landene om at medlemmer innen norden…

Velkommen på Generalforsamlingen som finner sted på Ortopediteknikk. Se vedlagte innkalling samt årsmeldingen for ISPO…

[/pre]

Blog Post Formats

[pre]

Styrets beretning for virksomheten i 2013 Etter valget på den ordinære generalforsamlingen 15 . april 2013 fikk styret følgende sammensetning: Leder: Jo Glømmi Bergmann (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år i 2012 Nestleder: Rune Nilsen (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år i 2011 Kasserer: Andreas Huck (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år i 2013 Sekretær:…

Jo måtte til slutt gi opp kampen mot sykdommen og sovnet stille inn 24. januar. 
En kreativ, raus og engasjert mann som vil bli savnet.

World Confederation for Physical Therapy (WCPT) har nylig opprettet ett eget nettverk for fysioterapeuter som jobber med mennesker med amputasjon: WCPT Network for Amputee rehabilitation (AR).

ISPO International sine hjemmesider tilbyr en omfattende oversikt over kommende kurs, seminarer og kongresser ISPO international ISPO – Verdenskongresser.. ISPO – Kurs.. ISPO – Andre arrangement..

Presentasjoner fra kurset kan nå lastes ned fra Sophies Minde Ortopedi sine hjemmesider

Fra 4. februar til 7. februar ble ISPO verdenskongress arrangert i Hyderabad/India.

Page 4 of 4 1 2 3 4
[/pre]

Blog Layout 1

[pre]

Photos and presentation slides from the ISPOs Autumn Seminar: “The Foot in Diabetes – Rehabilitation, Prosthetic & Orthotic Management”, are now available.

Dear Mr Nilsen, Please find attached a letter from the ISPO Election Officer Terry Supan…

The ISPO World Congress 2015 Scientific Committee has decided to extend the deadline to receive…

In 2009 a partnership between four institutions in four different countries – Malawi, Tanzania, Cambodia and Norway. Together they are creating opportunities and building capacity within the field of physical rehabilitation in Africa, Asia and Norway, first of all for people with disabilities but also for health care professionals.

ISPO Norge har inngått samarbeid med de andre nordiske ISPO-landene om at medlemmer innen norden…

Velkommen på Generalforsamlingen som finner sted på Ortopediteknikk. Se vedlagte innkalling samt årsmeldingen for ISPO…

[/pre]

Blog Layout 2

[pre]

ISPO Norge har mottatt henvendelse fra NITO Ortopedi: Kostbare komponenter i benproteser Der kommer stadig nye, mer avanserte og mer kostbare proteseløsninger på markedet. NAV sitt regelverk for hvem som skal få tilbud om særlig kostbare løsninger er uklart formulert. Det er stor forskjell på hvordan regelverket tolkes, og dermed hvilke pasienter som får hvilke…

Den aller første norske retningslinjen som omhandler rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ble publisert 30.03.16 Tittelen er: «Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge» og lenken er: Nasjonal retningslinje for rehabilitering etter overekstremitetsamputasjon Målet med retningslinjen er å sikre alle overekstremitetsamputerte i Norge enhetlig rehabilitering i tråd med beste praksis, og…

16-20. november ble det holdt korsettkurs for tredjeårsstudentene på CSPO. Det tredje og siste året av skolegangen på CSPO består først og fremst av klinisk arbeid, der kravet er at hver student skal ta mål til, tilpasse og utlevere 27 ortopediske hjelpemidler. 16-20. november ble det holdt korsettkurs for tredjeårsstudentene på CSPO. Kullet har 14…

Praktisk seminar i Kambodsja 8.-9. oktober under twinningsprosjektet med ISPO Kambodsja I Kambodsja er de aller fleste amputerte crusamputert. Denne informasjon ga grunnlaget for ISPO Norge sitt Twinningsprosjekt. Vi i styret vurderte derfor å presentere ett legghylsedesign med praktisk trening av kursdeltakere. Deltakere var CSPO lærere, kliniske medarbeider fra CSPO og fra OT senteret i landet….

Page 4 of 8 1 2 3 4 5 6 8
[/pre]
© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: