Newspaper Style

[pre]

ISPO Norge har mottatt henvendelse fra NITO Ortopedi: Kostbare komponenter i benproteser Der kommer stadig…

Den aller første norske retningslinjen som omhandler rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ble publisert…

16-20. november ble det holdt korsettkurs for tredjeårsstudentene på CSPO. Det tredje og siste året…

Praktisk seminar i Kambodsja 8.-9. oktober under twinningsprosjektet med ISPO Kambodsja I Kambodsja er de…

Jeg fikk i april 2015 tildelt stipend fra ISPO for å dekke utgifter i forbindelse…

Sammen dro Ina Dybvig, Ortopediingeniør, og Stine Dybvig til Prey Veng i Kambodsja 26.12-28.12 for…

[/pre]

Blog Post Formats

[pre]

Jeg fikk i april 2015 tildelt stipend fra ISPO for å dekke utgifter i forbindelse med deltakelse på en workshop i Berlin om fNIRS som målemetode. Jeg er med i Forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og Medisinsk teknologi (KiM) ved Fakultet for Helsefag, HiOA. Her har man nylig anskaffet fNIRS utstyr. Terje Gjøvaag, Peyman Mirtaheri samt Evin…

Sammen dro Ina Dybvig, Ortopediingeniør, og Stine Dybvig til Prey Veng i Kambodsja 26.12-28.12 for å delta på KHAPO, den årlige konferansen til ortopediingeniørene i Kambodsja. Formålet med turen var å holde to innlegg på konferansen og utveksle erfaringer med de lokale ingeniørene. Det første innlegget omhandlet trykksår i forfoten hos diabetespasienter og hvordan vi…

Photos and presentation slides from the ISPOs Autumn Seminar: “The Foot in Diabetes – Rehabilitation, Prosthetic & Orthotic Management”, are now available.

Dear Mr Nilsen, Please find attached a letter from the ISPO Election Officer Terry Supan with regard to your nomination to the ISPO International Executive Board 2015. We remain at your disposal in case of any questions. With kind regards Giulia Dear Mr Nilsen, Thank you very much for having submitted your nomination to the…

The ISPO World Congress 2015 Scientific Committee has decided to extend the deadline to receive proposals for instructional courses and symposia in view of the 15th ISPO World Congress (22-25 June 2015, Lyon (France)) to September 30, 2014. Can you make sure to circulate the information to your members and the wider local community? Guidelines…

In 2009 a partnership between four institutions in four different countries – Malawi, Tanzania, Cambodia and Norway. Together they are creating opportunities and building capacity within the field of physical rehabilitation in Africa, Asia and Norway, first of all for people with disabilities but also for health care professionals.

ISPO Norge har inngått samarbeid med de andre nordiske ISPO-landene om at medlemmer innen norden får delta på hverandres seminarer til medlemsspris. 

Velkommen på Generalforsamlingen som finner sted på Ortopediteknikk. Se vedlagte innkalling samt årsmeldingen for ISPO Norge. Påsken nærmer seg, jeg vil derfor ønske alle  en riktig god påske.  Håper vi sees på generalforsamlingen etter påske!

Page 3 of 4 1 2 3 4
[/pre]

Blog Layout 1

[pre]

ISPO Norge har mottatt henvendelse fra NITO Ortopedi: Kostbare komponenter i benproteser Der kommer stadig…

Den aller første norske retningslinjen som omhandler rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ble publisert…

16-20. november ble det holdt korsettkurs for tredjeårsstudentene på CSPO. Det tredje og siste året…

Praktisk seminar i Kambodsja 8.-9. oktober under twinningsprosjektet med ISPO Kambodsja I Kambodsja er de…

Jeg fikk i april 2015 tildelt stipend fra ISPO for å dekke utgifter i forbindelse…

Sammen dro Ina Dybvig, Ortopediingeniør, og Stine Dybvig til Prey Veng i Kambodsja 26.12-28.12 for…

[/pre]

Blog Layout 2

[pre]

The Atlas Of Spinal Orthotics is an Open Learning (free-to-use) medical textbook covering the history and use of spinal orthotics in the treatment of many disorders and injuries. The book is endorsed by the International Society for Prosthetics and Orthotics and Exceed Research Network. http://www.exceed-worldwide.org/atlas-of-spinal-orthotics

Abstraktet er skrevet med bakgrunn i fullført masteroppgave (juni 2016) innen strategi- og kompetanseledelse og har tittelen: Building P&O services through international partnerships: A case study investigating the strengths of collaboration in Prosthetics and Orthotics education and services. Masteroppgaven er basert på Sophies Minde Ortopedi sitt utvekslingsprosjekt og partnerskap med CSPO (Kambodsja), TATCOT (Tanzania) og Kamuzu Central…

The twinning seminar lasted three days with participants from different Asian countries. The seminar was split into two parts. The first part focused on Ischial Containment AK sockets. In total we made 17 test sockets where we continued on with the six best fitting ones on to dynamic alignment. The second half consisted of a…

Bachelorprojekt i Kambodsja Høyskolen i Oslo og Akershus sendte i år ut to av sine sisteårsstudenter på utenlandsoppdrag. Det var henholdsvis Erik Scholten Sjølie og Martin Minde som tok turen i år. Ferden gikk til Kambodsja i samarbeid med CSPO. Som takk for midler i fra ISPO til gjennomføringen av prosjektet følger litt informasjon om…

Page 3 of 8 1 2 3 4 5 8
[/pre]
© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: