Newspaper Style

[pre]

Bachelorprojekt i Kambodsja Høyskolen i Oslo og Akershus sendte i år ut to av sine…

ISPO Norge har mottatt henvendelse fra NITO Ortopedi: Kostbare komponenter i benproteser Der kommer stadig…

Den aller første norske retningslinjen som omhandler rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ble publisert…

16-20. november ble det holdt korsettkurs for tredjeårsstudentene på CSPO. Det tredje og siste året…

Praktisk seminar i Kambodsja 8.-9. oktober under twinningsprosjektet med ISPO Kambodsja I Kambodsja er de…

Jeg fikk i april 2015 tildelt stipend fra ISPO for å dekke utgifter i forbindelse…

[/pre]

Blog Post Formats

[pre]

Praktisk seminar i Kambodsja 8.-9. oktober under twinningsprosjektet med ISPO Kambodsja I Kambodsja er de aller fleste amputerte crusamputert. Denne informasjon ga grunnlaget for ISPO Norge sitt Twinningsprosjekt. Vi i styret…

Jeg fikk i april 2015 tildelt stipend fra ISPO for å dekke utgifter i forbindelse med deltakelse på en workshop i Berlin om fNIRS som målemetode. Jeg er med i…

Sammen dro Ina Dybvig, Ortopediingeniør, og Stine Dybvig til Prey Veng i Kambodsja 26.12-28.12 for å delta på KHAPO, den årlige konferansen til ortopediingeniørene i Kambodsja. Formålet med turen var…

Photos and presentation slides from the ISPOs Autumn Seminar: “The Foot in Diabetes – Rehabilitation, Prosthetic & Orthotic Management”, are now available.

Dear Mr Nilsen, Please find attached a letter from the ISPO Election Officer Terry Supan with regard to your nomination to the ISPO International Executive Board 2015. We remain at…

The ISPO World Congress 2015 Scientific Committee has decided to extend the deadline to receive proposals for instructional courses and symposia in view of the 15th ISPO World Congress (22-25…

In 2009 a partnership between four institutions in four different countries – Malawi, Tanzania, Cambodia and Norway. Together they are creating opportunities and building capacity within the field of physical rehabilitation in Africa, Asia and Norway, first of all for people with disabilities but also for health care professionals.

ISPO Norge har inngått samarbeid med de andre nordiske ISPO-landene om at medlemmer innen norden får delta på hverandres seminarer til medlemsspris. 

Page 3 of 4 1 2 3 4
[/pre]

Blog Layout 1

[pre]

Bachelorprojekt i Kambodsja Høyskolen i Oslo og Akershus sendte i år ut to av sine…

ISPO Norge har mottatt henvendelse fra NITO Ortopedi: Kostbare komponenter i benproteser Der kommer stadig…

Den aller første norske retningslinjen som omhandler rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ble publisert…

16-20. november ble det holdt korsettkurs for tredjeårsstudentene på CSPO. Det tredje og siste året…

Praktisk seminar i Kambodsja 8.-9. oktober under twinningsprosjektet med ISPO Kambodsja I Kambodsja er de…

Jeg fikk i april 2015 tildelt stipend fra ISPO for å dekke utgifter i forbindelse…

[/pre]

Blog Layout 2

[pre]

Part 1: Standards.PDF Part 2: Implementation Manual.PDF WHO, in partnership with the International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) and the United States Agency for International Development (USAID), has published…

The Atlas Of Spinal Orthotics is an Open Learning (free-to-use) medical textbook covering the history and use of spinal orthotics in the treatment of many disorders and injuries. The book…

Abstraktet er skrevet med bakgrunn i fullført masteroppgave (juni 2016) innen strategi- og kompetanseledelse og har tittelen: Building P&O services through international partnerships: A case study investigating the strengths of collaboration in…

The twinning seminar lasted three days with participants from different Asian countries. The seminar was split into two parts. The first part focused on Ischial Containment AK sockets. In total…

Page 3 of 8 1 2 3 4 5 8
[/pre]
© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: