Newspaper Style

[pre]

ISPO Norway President Rune Nilsen held a Guest Lecture at the annual Congress of Cambodian Association of Prosthetists…

Part 1: Standards.PDF Part 2: Implementation Manual.PDF WHO, in partnership with the International Society for…

The Atlas Of Spinal Orthotics is an Open Learning (free-to-use) medical textbook covering the history…

Abstraktet er skrevet med bakgrunn i fullført masteroppgave (juni 2016) innen strategi- og kompetanseledelse og har tittelen:…

The twinning seminar lasted three days with participants from different Asian countries. The seminar was…

Bachelorprojekt i Kambodsja Høyskolen i Oslo og Akershus sendte i år ut to av sine…

[/pre]

Blog Post Formats

[pre]

The Atlas Of Spinal Orthotics is an Open Learning (free-to-use) medical textbook covering the history and use of spinal orthotics in the treatment of many disorders and injuries. The book is endorsed by the International Society for Prosthetics and Orthotics and Exceed Research Network. http://www.exceed-worldwide.org/atlas-of-spinal-orthotics

Abstraktet er skrevet med bakgrunn i fullført masteroppgave (juni 2016) innen strategi- og kompetanseledelse og har tittelen: Building P&O services through international partnerships: A case study investigating the strengths of collaboration in Prosthetics and Orthotics education and services. Masteroppgaven er basert på Sophies Minde Ortopedi sitt utvekslingsprosjekt og partnerskap med CSPO (Kambodsja), TATCOT (Tanzania) og Kamuzu Central…

The twinning seminar lasted three days with participants from different Asian countries. The seminar was split into two parts. The first part focused on Ischial Containment AK sockets. In total we made 17 test sockets where we continued on with the six best fitting ones on to dynamic alignment. The second half consisted of a…

Bachelorprojekt i Kambodsja Høyskolen i Oslo og Akershus sendte i år ut to av sine sisteårsstudenter på utenlandsoppdrag. Det var henholdsvis Erik Scholten Sjølie og Martin Minde som tok turen i år. Ferden gikk til Kambodsja i samarbeid med CSPO. Som takk for midler i fra ISPO til gjennomføringen av prosjektet følger litt informasjon om…

ISPO Norge har mottatt henvendelse fra NITO Ortopedi: Kostbare komponenter i benproteser Der kommer stadig nye, mer avanserte og mer kostbare proteseløsninger på markedet. NAV sitt regelverk for hvem som skal få tilbud om særlig kostbare løsninger er uklart formulert. Det er stor forskjell på hvordan regelverket tolkes, og dermed hvilke pasienter som får hvilke…

Den aller første norske retningslinjen som omhandler rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ble publisert 30.03.16 Tittelen er: «Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge» og lenken er: Nasjonal retningslinje for rehabilitering etter overekstremitetsamputasjon Målet med retningslinjen er å sikre alle overekstremitetsamputerte i Norge enhetlig rehabilitering i tråd med beste praksis, og…

16-20. november ble det holdt korsettkurs for tredjeårsstudentene på CSPO. Det tredje og siste året av skolegangen på CSPO består først og fremst av klinisk arbeid, der kravet er at hver student skal ta mål til, tilpasse og utlevere 27 ortopediske hjelpemidler. 16-20. november ble det holdt korsettkurs for tredjeårsstudentene på CSPO. Kullet har 14…

Praktisk seminar i Kambodsja 8.-9. oktober under twinningsprosjektet med ISPO Kambodsja I Kambodsja er de aller fleste amputerte crusamputert. Denne informasjon ga grunnlaget for ISPO Norge sitt Twinningsprosjekt. Vi i styret vurderte derfor å presentere ett legghylsedesign med praktisk trening av kursdeltakere. Deltakere var CSPO lærere, kliniske medarbeider fra CSPO og fra OT senteret i landet….

Page 2 of 4 1 2 3 4
[/pre]

Blog Layout 1

[pre]

ISPO Norway President Rune Nilsen held a Guest Lecture at the annual Congress of Cambodian Association of Prosthetists…

Part 1: Standards.PDF Part 2: Implementation Manual.PDF WHO, in partnership with the International Society for…

The Atlas Of Spinal Orthotics is an Open Learning (free-to-use) medical textbook covering the history…

Abstraktet er skrevet med bakgrunn i fullført masteroppgave (juni 2016) innen strategi- og kompetanseledelse og har tittelen:…

The twinning seminar lasted three days with participants from different Asian countries. The seminar was…

Bachelorprojekt i Kambodsja Høyskolen i Oslo og Akershus sendte i år ut to av sine…

[/pre]

Blog Layout 2

[pre]

Klikk for å se video og stillingsannonse.

STIPENDIATSTILLING ved OsloMet – Storbyuniversitetet Pasientsentrerte og digitaliserte helsetjenester vil få gradvis større innvirkning på norsk helsevesen. Det er derfor et voksende behov for å lære opp helsepersonell, ingeniører og designere i å samarbeide på et tverrfaglig og komplekst felt hvor helse og naturvitenskapelige fagfelt utfyller hverandre. På bakgrunn av dette skal det rekrutteres til…

ISPO Norway President Rune Nilsen held a Guest Lecture at the annual Congress of Cambodian Association of Prosthetists and Orthotists

Part 1: Standards.PDF Part 2: Implementation Manual.PDF WHO, in partnership with the International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) and the United States Agency for International Development (USAID), has published global standards for prosthetics and orthotics. Its aim is to ensure that prosthetics and orthotics services are people-centred and responsive to every individual’s personal and…

Page 2 of 8 1 2 3 4 8
[/pre]
© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: