STIPENDIATSTILLING ved OsloMet – Storbyuniversitetet Pasientsentrerte og digitaliserte helsetjenester vil få gradvis større innvirkning på norsk helsevesen. Det er derfor et voksende behov for å lære opp helsepersonell, ingeniører og designere i å samarbeide på et tverrfaglig og komplekst felt hvor helse og naturvitenskapelige fagfelt utfyller hverandre. På bakgrunn av dette skal det rekrutteres til…

ISPO Norway President Rune Nilsen held a Guest Lecture at the annual Congress of Cambodian Association of Prosthetists and Orthotists

Part 1: Standards.PDF Part 2: Implementation Manual.PDF WHO, in partnership with the International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) and the United States Agency for International Development (USAID), has published global standards for prosthetics and orthotics. Its aim is to ensure that prosthetics and orthotics services are people-centred and responsive to every individual’s personal and…

The Atlas Of Spinal Orthotics is an Open Learning (free-to-use) medical textbook covering the history and use of spinal orthotics in the treatment of many disorders and injuries. The book is endorsed by the International Society for Prosthetics and Orthotics and Exceed Research Network. http://www.exceed-worldwide.org/atlas-of-spinal-orthotics

Page 2 of 8 1 2 3 4 8
© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: