I riktning mot enhetlig dokumentation och utvärdering inom ortopedisk/ortopedteknisk rehabilitering

Nordic Sea Hotel Vasaplan 4,Stockholm

ISPO-Sverige inbjuder till multidisciplinära kurser för dig som är yrkesverksam inom rehabilitering av patienter med proteser, ortoser eller andra hjälpmedel Detaljerat program kommer i augusti, se även www.ispo-s.se Anmälan senast 15/10 till kursanmalan@ispo-s.se.  Kostnad: Medlem i ISPO-Sverige, Norge eller Danmark 1 500:- Icke medlem 2 000:- För medlemmar i ISPO - uppge ditt ISPO medlemsnummer vid...

Prevention och behandling av fotkomplikation vid Diabetes

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Hjärtats Aula Blå Stråket 5,Göteborg

Programmet kommer finnas uppdateras på www.ispo-s.se Innbydelse: Prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes_ annons_ 15-09-29.pdf 09.30 Registrering och Kaffe med smörgås 10.00 Inledning 10.10 State of the Art avseende prevention och behandling av fotkomplikation. Riktlinjer. Magnus Löndahl, Diabetolog, Lund 10.45 Nationella Diabetesregistret – hur registreras riskfaktorer för fotkomplikation idag? Pär Samuelsson 11.00 Distriktsläkarens roll vid us av...

Nordiskt Tvärfackligt Forum för Dysmeli och Armamputation

Scandic Star Sollentuna Aniaraplatsen 8,Sollentuna

Neste tverrfaglig forum for dysmeli och armamputerte blir 9-10 februari 2017 på Scandic Star Sollentuna nord om Stockholm. Last ned innbydelse og program her: inbjudan-nordiskt-tvärfackligt-forum-f-dysmeli-o-armamputation-2017 Last ned påmeldingsskjema her: anmälningsblankett-deltagare-i-nordiskt-tvärfackligt-forum-f-dysmeli-ochy-armamputation-2017 Påmeldingsfrist 1. desember 2016

950SEK

Ortoser för gång till barn med CP och MMC

Stockholm City Conference Centre Barnhusgatan 12-14,Stockholm

Barnet, familjen, teamet och processen ISPO-Sverige och Code of Practice hälsar välkommen till en kurs där vi under två dagar tar ett helhetsgrepp om ortoser till barn med CP och MMC. Innehåll ICF- Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och  hälsa: ett ramverk för gemensamt språk vid behovsbedömning, målformulering och utvärdering Familjecentrerad vård: målfokuserade insatser meningsfulla för...

Basic Gait Training – Lower Limb Prosthetics

Vienna, Østerrike Vienna

A good treatment management within an interdisciplinary team is necessary to improve the quality of life after an amputation. Individual gait training is a requirement to improve the mobility and independence of the patient and supports the high quality of a prosthetic fitting. This seminar has been designed for all therapists, prosthetists and medical experts...

€300

SPARG Conference 2018

Edinburgh Training Centre St Marys Street,,Edinburgh,EH1 1SU

SPARG Conference 2018 Friday 8th June 2018 Edinburgh Training Centre, St Marys Street, Edinburgh EH1 1SU Topics will include: Renal disease and amputation Innovative fat injections for bony prominence Update on transfemoral surgical technique Upper Limb prosthetics Social Deprivation and amputation Specialist prosthetic case studies Long term transfemoral rehab outcomes Cost: £85 including lunch and...

ISPO Sverige: Amputationskurs 2020

Scandic Crown, Göteborg Polhemsplatsen 3,Göteborg

ISPO`s amputationskurs 2020 Göteborg 19-20 mars! Detta är ett unikt tillfälle för dig som vill lära dig hur du ska behandla/träna och vårda den benamputerade patienten. Kursen kommer att fokusera på hur de olika professionerna arbetar i egna områden men framförallt hur vi agerar tillsammans i teamet. Kursen är riktat till dig som är fysioterapeut,...

SOTF webseminar: «3D-printing inom ortopedtekniken»

Vänner inom ortopedtekniken i Skandinavien. Svensk Ortopedteknisk Förening inbjuder härmed till vår första webbaserade Föreläsning/Utbildning: onsdag den 10 februari kl.16.30-17.45. Idén till utbildningen har vi fått i samband med att vi under senare tid haft nästan alla våra möten digitalt och att man även inom skolvärlden använder sig av webbaserade föreläsningar. SOTF vill prova detta...