Jeg fikk i april 2015 tildelt stipend fra ISPO for å dekke utgifter i forbindelse med deltakelse på en workshop i Berlin om fNIRS som målemetode. Jeg er med i…

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: