Styrets beretning for virksomheten i 2013 Etter valget på den ordinære generalforsamlingen 15 . april 2013 fikk styret følgende sammensetning: Leder: Jo Glømmi Bergmann (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år…

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: