Årets tema blir «Rehabilitering og funksjon etter slag« Tema for årets ISPO Norge seminar er rehabilitering etter slag. I de siste årene har det vært stor utvikling innenfor dette fagfeltet. Slag er et stort fagfelt hvor snarlig rehabilitering står sentralt for å oppnå økt livskvalitet i etterkant. Vedlagt har ISPO Norge satt sammen ett program…

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: