Årets tema blir «Rehabilitering og funksjon etter slag« Tema for årets ISPO Norge seminar er rehabilitering etter slag. I de siste årene har det vært stor utvikling innenfor dette fagfeltet. Slag er et stort fagfelt hvor snarlig rehabilitering står sentralt for å oppnå økt livskvalitet i etterkant. Vedlagt har ISPO Norge satt sammen ett program…

Welcome to Rehabexpo Shanghai, the largest expo of prosthetics and orthotics, assistive devices, rehabilitation equipments in China. Hosted by China Association of Assistive Products (CAAP, originally titled as China Prosthesis and Orthosis Association, is a member of International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO)), Rehabexpo Shanghai 2016 will be held on Sep. 23rd-25th, at Shanghai…

Den aller første norske retningslinjen som omhandler rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ble publisert 30.03.16 Tittelen er: «Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge» og lenken er: Nasjonal retningslinje for rehabilitering etter overekstremitetsamputasjon Målet med retningslinjen er å sikre alle overekstremitetsamputerte i Norge enhetlig rehabilitering i tråd med beste praksis, og…

Vedlagt finner dere invitasjon til ISPO seminar til høsten samt ett foreløpig program. I det foreløpige programmet kan dere se hvilke foredragsholdere som er invitert.

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: