Masonry Style

[pre] 

 • Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

  Seksjon for Ortopedisk rehabilitering, Ortopedisk Klinikk

 • Sykehuset Innlandet, Ottestad

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

 • Sykehuset i Vestfold, Stavern

  Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

 • St. Olavs Hospital, Trondheim

  Gåskolen – Klinikk for Kliniske Servicefunksjoner, avdeling fysioterapi
  Gåskolen – Trøndelag Ortopediske Verksted

 • Stavanger kommune

  Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger

 • Unicare Fram, Bærum

  HVA: Vi tilbyr tilrettelagt treningstilbud gjennom individuell oppfølging med det tverrfaglige teamet. Gruppe-aktiviteter, undervisning, samtaler og veiledning.  Velkommen til oss! Utover kjente rehabiliteringstiltak tilbyr vi intensiv aktivitet/behandling tilpasset ditt funksjonsnivå: •    Speilterapi •    Trening i LiteGait (vektavlastende gange/ståtrening) for bedret gangfunksjon •    Spillterapi •    Bokseterapi •    Klatring •    Kognitiv adferdsterapi •    Medisinsk Yoga Tilbudet passer…

 • Sarpsborg kommune

  Valaskjold omsorgssenter

 • Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering

  HVOR: Bakke ligger 15 km sør for Halden i Østfold fylke. HVA: Rehabiliterings opphold 1. direkte fra sykehus 4-11 uker 2. sekundært opphold 4 uker 3. Ett skritt videre et kursfor dig  som er aktiv protebruker mellom 18-65 år 4 uker FINANSIERING: 123 kr per døgn maks 2620 kr (HELFO egenandel tak 2) HENVISNINGSRUTINE: Direkte fra…

 • Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

  Fysio- og ergoterapiavdelingen

 • Landaasen Rehabiliteringssenter, Landaasbygda

  HVA: Rehabiliteringsopphold på 3 uker, 5 ganger i året, se vår hjemmesider FINANSIERING: Egenandel 128 kr/døgn,  frikort HENVISNINGSRUTINE: Lege på sykehus eller fastlege sender søknad til RKE: Regional Koordinerende Enhet, Sunnaas sykehus. Henvisende instans spesifiserer rehabiliteringsbehovet i søknaden. Legespesialist kan sende søknaden direkte til inntakskontoret ved Landaasen. WEB: www.landaasen.no

 • Oslo universitetssykehus, Aker

  Enhet for rehabilitering

 • Oslo universitetssykehus, Aker

  Gåskolen

 • Sørlandet sykehus, Arendal

  HVA: En blokk på 12 ganger hhv høst- og vårsemester. Hver økt er på 2 ½ time en gang pr uke fordelt med ca. 60 min gruppetrening på matte, ca 30 min funksjonstrening og 30 min med erfaringsutveksling/faglige temaer/sosialt samvær FINANSIERING: Tilbudet er rammefinansiert. Ingen egenandeler. HENVISNINGSRUTINE: Henvisning via intern kontakt med aktuelt medisinsk personale…

 • Sørlandet sykehus, Kristiansand

  Avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (AFR)

[/pre]

Gallery Style

[pre]

[/pre]

Portfolio 2 columns

[pre] 

[/pre]

Portfolio 1 column

[pre]

[/pre]