HVA:
Enhet for døgnrehabilitering:
Primæropphold etter sykehusinnleggelse – 6-8 uker
Reopphold – 2-4 uker
Gåskole 3 uker, 2 ganger pr. år

Enhet for poliklinisk rehabilitering (dag):
Reopphold og sekundæropphold (normalt 3 dager pr. uke, individuell vurdering på antall uker)

FINANSIERING: Egenandelen (hvis du ikke har frikort II) er p.t kr 128,- pr. dag/døgn

HENVISNINGSRUTINE:
For inneliggende fra St. Olavs Hospital:
Søknad sendes direkte fra sykehuset til Betania Malvik, Enhet for rehabilitering

Ved henvisning fra fastlege, manuell terapeut, kiropraktor eller legespesialist/avtalespesialist:
Søknaden om rehabiliteringsopphold ved Betania Malvik sendes til 
Regionalt henvisningskontor for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR)
Sykehuset Levanger, Postboks 333, 7601 Levanger, tlf 74 09 79 00

HVA:
Gåskole. Ukentlig trening i gruppe, torsdager kl 13.30 -15.00

FINANSIERING:
Egenandelen (hvis du ikke har frikort II) er p.t kr 128,- pr. dag/døgn

HENVISNINGSRUTINE:
Alle amputerte som har vært innlagt på «enhet for døgnrehabilitering» ved Betania Malvik vil bli vurdert for å fortsette trening på gåskolen.

Øvrige amputerte kan ta kontakt med gåskolen direkte.

Kontaktinfo

73980800

firmapost@betaniamalvik.no

Betania Malvik
7563 Malvik

Venche Skjervold

Enhetsleder for døgnrehabilitering

Heidi D. Moen

Enhetsleder for poliklinisk rehabilitering

Nettside

http://betaniamalvik.no/rehabilitering/enhet_for_poliklinisk_rehabilitering/