The Atlas Of Spinal Orthotics is an Open Learning (free-to-use) medical textbook covering the history…

Abstraktet er skrevet med bakgrunn i fullført masteroppgave (juni 2016) innen strategi- og kompetanseledelse og har tittelen:…

The twinning seminar lasted three days with participants from different Asian countries. The seminar was…

Bachelorprojekt i Kambodsja Høyskolen i Oslo og Akershus sendte i år ut to av sine…

ISPO Norge har mottatt henvendelse fra NITO Ortopedi: Kostbare komponenter i benproteser Der kommer stadig…

Den aller første norske retningslinjen som omhandler rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ble publisert…