Styrets beretning for virksomheten i 2013 Etter valget på den ordinære generalforsamlingen 15 . april 2013 fikk styret følgende sammensetning: Leder: Jo Glømmi Bergmann (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år i 2012 Nestleder: Rune Nilsen (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år i 2011 Kasserer: Andreas Huck (ortopediingeniør) Valgt for 3 nye år i 2013 Sekretær:…

© 2014 ISPO Norge
Top
Følg ISPO International: